Koriyski  c. Bulgarie (Requête no 19257/03), 26 novembre 2009

Жалбоподателят се оплаква, че писмото му до неговия адвокат, изпратено на 25 февруари 2003 г., по време на задържането му под стража, е било отворено от администрацията. Пред Съда е представил писмото си, заедно с плика, на който е поставен печат „Проверено“. Съдът намира, че това доказва твърдението му и че упражненият контрол съставлява намеса в тайната на кореспонденцията.  Намесата е осъществена на основание чл. 132г (3) от Закона за изпълнение на наказанията, който все още е действал към момента на проверката и е позволявал такъв контрол. По делото Botchev c. Bulgarie (no 73481/01, 13.11.2008) Съдът е приел, че намесата в тайната на кореспонденцията на друг задържан не е била „предвидена в закона“ по смисъла на чл. 8, тъй като Конституционният съд е обявил чл. 132г (3) за противоконституционен. Настоящото дело поставя идентичен проблем и Съдът не вижда основание да стигне до различно заключение, поради което установява нарушение на чл. 8, както и по делото Botchev.

Author

Write A Comment