Shopov c. Bulgarie (requête no 11373/04),   2 septembre 2010

Жалбоподателят се оплаква, че тъй като отказал да се лекува  за психиатричното си заболяване чрез ежедневно  посещение в  дневния стационар на психиатрична клиника, на 1 декември 2003 г. с прокурорско постановление  полицията го задържа, поставя му белезници и го завежда принудително в психиатрична болница, където му е назначено  лечение и той остава там до 29 декември 2003 г. , когато е изписан  от болницата. След тази дата той започва редовно да приема лекарствата си и да посещава дневния център

Жалбоподателят се оплаква от неправомерно и произволно лишаване от свобода на два пъти във връзка с неговото настаняване в психиатрична болница от 1 до 29 декември 2003 г. Той се позовава на член 5 § 1 е), както и на член 8 от Конвенцията.

Съдът констатира, че жалбоподателят е бил настанен в психиатрично лечебно заведение против неговата воля от 1 до 29 декември 2003 г., в изпълнение на прокурорско постановление. Според Съда това представлява „лишаване от свобода”  по смисъла на член 5 § 1 от Конвенцията, което, впрочем, не ce оспорва от страните.

Съдът установява, че в случая прокурорът е постановил настаняването на жалбоподателя в болница с цел задължително лечение, докато в решението си от 9 октомври 2003 г. Софийският градски съд постановява това лечение да бъде направено в дневен стационар. При тези обстоятелства заключението на Съда е, че прокурорът и полицията са действали отвъд границите на това решение и настаняването на жалбоподателя в психиатрична болница е било неправомерно съгласно вътрешното право.Затова той установява нарушение на чл. 5§1е.

Установено е и нарушение на чл. 8§1.

Author

Write A Comment