Stanchev c. Bulgarie (Requête no 8682/02)  1 octobre 2009

През януари 2002 г., по повод спор със съсобственика му, жалбоподателят е поканен от дошлите на място полицаи да ги последва в полицейското управление, за да даде обяснения. Тъй като отказва да се подчини и се противопоставя на опитите им да влязат в имота, те го арестуват. Жалбоподателят твърди, че когато попитал полицаите дали имат заповед за задържане, те се нахвърлили върху него с юмручни удари и ритници, както и блъскали главата му в стена, от което получил наранявания. Правителството поддържа, че съпротивата на жалбоподателя е принудила полицаите да прибягнат до употреба на сила, за да го обуздаят. При прегледа от служебния лекар в полицейското управление били установени драскотини по лицето и китката му.

Същия ден срещу жалбоподателя е образувано съдебно производство на основание Указа за борба с дребното хулиганство. Той е признат за виновен и му е наложено пет дни административно задържане.  Пристъпва се към незабавното му изпълнение.

На 6 февруари 2002 г. защитата на жалбоподателя подава жалба, като се позовава на чл. 5 § 4 от Конвенцията, Протокол № 7 и чл. 120, ал. 2 от Конституцията. Съдът обявява жалбата за недопустима, тъй като съгласно УБДХ решението не подлежи на обжалване.

По оплакването на жалбоподателя, че му е отречено право да обжалва решението, с което му е наложено административното наказание, Съдът намира нарушение на чл. 2 от Протокол № 7 с мотиви, аналогични на тези по делото Kamburov   c. Bulgarie (виж непосредствено по-горе).

 

Author

Write A Comment