Tag

Член 2 на Протокол 1

Browsing

За правото на висше образование и пределите на ограничаването му от страна на държавата в светлината на решението на Европейския съд по правата на човека по делото Tarantino and Others v. Italy[1]

/Научно съобщение, представено в Конференцията с международно участие, организирана от Бургаски свободен университет на 14-15 юни 2013 г./