Velcheva vBulgaria (Application no. 35355/08)9 february 2017

/решение за справедливо обезщетение по чл. 41 от Конвенцията/

С решение от 9 юни 2015 г. Европейският съд установява нарушения едновременно на правото на справедлив процес (поради неизпълнение на влезли в сила решения на националните съдилища в полза на жалбоподателката) и на правото й на собственост във връзка с това, че не са били възстановени два недвижими имота, принадлежали на нейните наследодатели в района на село Рибарица.  В своето решение Съдът приема, че най-подходящото обезщетение за жалбоподателката би било, ако властите изпълнят  задълженията си, продължат процедурата и й възстановят терените, които, съгласно решенията на националните съдилища, са били признати за нейна собственост. Затова той даде възможност на страните да постигнат споразумене и отложи въпроса относно определянето на обезщетението за имуществени и неимуществени вреди.

Тъй като те не успяват да постигнат такова, защото според Правителството спорните имоти са били продадени на трети добросъвестни лица още през 1995 г., а жалбоподателката  е настоявала именно тези имоти да й бъдат възстановени, се стига до това второ решение.

След като за Съда става ясно, че е невъзможно властите да възстановят реалната собственост на жалбоподателката, а тя по принцип би била склонна да получи финансова компенсация (каквото желание е изразила в писменото си становище и претендира пазарната стойност на имотите), той намира, че подходящото обезщетение е в размер на 7 000 евро. Според него няма основания да се присъжда пазарната стойност на тези имоти, доколкото самият реституционен закон предвижда алтернативно или възстановяване на реалната собственост, или предоставяне на компенационни бонове, като при това  не е задължително те да са непременно равностойни, а е възможно  да са и на по-ниска цена. Той се позавава на практиката си по други сходни случаи – Sivova and Koleva v. Bulgaria, no. 30383/03, §§ 35-35 and 111-14, 15 November 2011, and Nedelcheva and Others vBulgaria, no. 5516/05, § 61, 28 May 2013.

На жалбоподателката е присъдено обезщетение и за неимуществени вреди.

Author

Write A Comment