На 3 май Европейският съд оповести три нови осъдителни решения срещу страната ни. Те са постановени от Комитет от трима съдии, тъй като жалбите са свързани с т.н. „повтарящи“ се нарушения.В случая това са дела, свързани с полицейско насилие, неизпълнение на съдебно решение и непропорционалност на наложената санкция при извършено митническо нарушение

Първото от тях – Ignatov c. Bulgarie (Requête no 50494/19) е по повод неоправдано полицейско насилие  и липсата на ефективно разследване от страна на полицаи от СДВР.

Случаят е свързан с полицейска акция в една автомивка. По негови твърдения той бил нападнат от двама цивилни докато се опитвал да премести автомобила на клиент и след като бил изваден от колата, бил проснат на земята и ударен с палки няколко пъти. По-късно бил вкаран в сградата на автомивката, където е разпитван  и бит, като главата му е удряна в стената. Едва тогава разбира, че двамат мъже са полицаи. Същия ден  е прегледан от съдебен лекар, който констатира в издаденото медицинско свидетелство, че са налице няколко наранявания на гърба, дясноната ръка и челото. Жалбоподателят подава жалба в полицията.  Установени са нарушения както на материалните, така и на процесуалните акпекти на чл. 3. Съдът посочва, че дори и жалбоподателят да е оказал съпротива, както твърди правителството, това няма как да обясни нараняванията му по челото, гърба и ръката и при всички случаи употребата на сила е била непропорционална. Наред с това той отправя упрек към прокуратурата поради непълнотата на извършените следствени действия и намира, че заключението за липса на престъпление от страна на полицаите е било прибързано и неубедително.

Съдът установява нарушение на   чл. 3  в неговите материални и процесуални аспекти. На жалбоподателя е присъдено обезщетение за неимуществени вреди.

Второто решение – Dimov v. Bulgaria(Application no. 14642/15) е по повод реституция на земеделска земя. С окончателно решение на ВКС от 2002 г. на наследодателя на жалбоподателя и други наследници е признато правото на възстановяване на земеделски земи, принадлежали на техния праводател. В продължение на цели 15 години властите създават всякакви пречки и отказват да изпълнят това решение, като поставят допълнителни изисквания към наследниците като предпоставка да изпълнят задължението си. Техните  решения двукратно са прогласявани за нищожни от съдилищата. Поради прекомерната продължителност на процеса на реституция и отказа за изпълнение на окончателното съдебно решение са установени нарушения както на чл. 6§1, така и на чл. 1 от Протокол 1.

Третото решение Roca Bulgaria AD c. Bulgarie (Requête no 47080/14) е по повод конфискация на стоки (душ батерии и акцесоари към тях) на стойност от 14 684 лв поради посочен грешен тарифен код в митническата декларация. Наложена е и глоба в размер на дължимото мито от 757 лв. Европейският съд намира, че конфискацията на пратката със стоки, внесена от дружеството жалбоподател, представлява намеса в упражняването на правото на мирно ползване на неговата собственост. Тази намеса е   „в съответствие със закона“ по смисъла на чл. 1 от Протокол № 1 и е преследвала цел от общ интерес, а именно – контрол върху вноса на територията на държавата. В настоящия случай обаче властите не са постигнали справедлив баланс между общия интерес и правата на дружеството жалбоподател. Съдът отбелязва, че се отнася до внос на законни стоки и  единственият пропуск от страна на дружеството жалбоподател е посочването на  неправилен  тарифен код в декларацията за внос. По отношение на санкцията той констатира,  че стойността на конфискуваните стоки е деветнадесет пъти по-висока от щетите, причинени на държавата в резултат на неплащане на дължимите мита и че наложената глоба вече е покрила размера на тези щети. Ето защо конфискацията на всички стоки изглежда непропорционална и  дружеството жалбоподател е понесло прекомерна тежест. Установено е нарушение на чл. 1 от Протокол 1.

Резюметата на решенията могат да бъдат прочетени в Каталога на решенията през 2022 г. – https://www.pravanachoveka.com/каталог/каталог-2022/

 

Author

Write A Comment