Case of  Anatoliy Ponomaryov and  Vitaliy Ponomaryov  v. Bulgaria (Application no. 5335/05) 21 June 2011

Оплакването на двамата братя, пристигнали на 6 и 8-годишна възраст в България с майка си, омъжена за българин, е свързано с неравнопоставеното им положение като чужденци, задължени да заплатят  за средното си образование такси, от които са освободени българските граждани.  Съдът намира, че е налице нарушение на правото им на недискриминация във връзка с правото на образование, защитено от чл. 2 на Протокол 1, тъй като жалбоподателите не са избрали по собствено желание да живеят в България, били са твърде малки, когато  са пристигнали тук, усвоили са добре българския език и са се интегрирали в общността, не са имали  специални образователни потребности,за да се налага изразходването за тях на повече от необходимите средства за всеки друг един ученик.

Author

Write A Comment